Napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest spółka SUPER SMAKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spółka”). Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu: zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Klientem Spółki - podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność realizacji umowy albo prawnie uzasadnione interesy Spółki (art. 6 ust. 1 lit b albo c RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. z ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO), realizacji i udokumentowania obowiązków rachunkowych, podatkowych ciążących na administratorze (podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. c RODO), w celach marketingowych wysyłania niezamówionej informacji handlowej po uzyskaniu stosownej zgody (podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f RODO w związku z przepisami prawa o świadczeniu usług droga elektroniczną). Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, prawo wycofania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

* - pole wymagane